Přejít k navigaci

Potvrzení plnoletosti


Právě se chystáte vložit do košíku zboží, které ze zákona můžete zakoupit pouze v případě, že jste dosáhli plnoletosti.
Svým souhlasem potvrzujete, že jste starší 18ti let.Pokud jste mladší 18ti let, užívejte si radostí života bez dospěláckých neřestí.

Jak balíme zásilky?

Při balení zásilek je pro nás důležité, aby k vám zboží dorazilo rychle a v pořádku. Zároveň si lámeme hlavu s tím, jak při tom být co nejšetrnější k přírodě. Používáme tyto obalové materiály:

Krabice

Vedle nových krabic používáme k balení i ty, které k nám přicházejí od dodavatelů a zákazníků. Není-li již krabice způsobilá přepravy, její životní pouť nekončí. Bude rozřezána či skartována a použita jako vycpávkový materiál.

💡 Víte, že je po ČR skoro 200 míst, kam lze krabice a vycpávkový materiál odnést k dalšímu využití? Například i k nám 😉 Mapu sběrných míst naleznete zde.

Vycpávkový materiál

Vycpávkový materiál je prevít. Značné množství nám přichází v zásilkách od našich dodavatelů. Takovéto vycpávky opětovně využíváme bez výčitek svědomí, ač je to tedy někdy na úkor estetiky...

Když dojde tento erární vycpávkový materiál, máme k dispozici papírový skart, lepenku, bublinkovou fólii, výplňový recyklovaný papír a kartonový skart z nadrozměrných a poškozených krabic. Poslední zmíněný vychází jako vítěz z dvojboje praktičnost & ekologičnost.

krabice krabice na knihu

Křehké zboží z našeho sortimentu se ale bohužel bez asistence bublinkové fólie odesílat neodvažujeme (a velí nám tak naše dlouholetá zkušenost). Pokud se totiž zboží cestou k vám poškodí, stoupají s opakovaným zasíláním jak náklady, tak ekologická zátěž. Nicméně bublinková fólie vyhozená do správného kontejneru státi se může novou bublinkovou fólií a to i v případě, že v rámci relaxace vypukáte všechny její polštářky.

Obálky

Používáme dva typy - plastovou na "měkouše" a bublinkovou na zboží, jež by se cestou mohlo mechanicky poškodit. Tyto obálky jsou kombinací plastu a papíru. Až takováto obálka splní svou transportní misi (jíž může plnit i vícekráte), můžeme ji s trochou dobré vůle roztřídit oddělením plastové části od té papírové. Tyto obálky používáme například k odesílání šperků. Jsou velikostně adekvátní, ušetříme tím vycpávkový materiál, kterým bychom museli vystlat kartonovou krabičku..

obálka na měkýše balíky

Lepící páska

Na jaře 2020 jsme se intenzivně zabývali přechodem na papírové lepící pásky a nějaké jsme testovali. Ovšem taková, která kvalitně lepila a netýrala naše baliče záhadným zápachem lepidla, by nás při našem provozu ekonomicky podrazila nohu. Tak jsme pátrali, jaké že jsou plastové pásky ve skutečnosti zlo a zjistili, že plastové pásky nebrání kartonovým obalům v postupu do recyklačního procesu.

V papírnách je pošlou do vodní lázně, kde se plastové pásky odlepí a oddělí od papírové kaše. Kartonová krabice se pak celá reinkarnuje v nový papírový výrobek. Tuto a jiné užitečné informace jsme získali na exkurzi v OZO Ostrava s.r.o. Byla to natolik inspirativní zkušenost, že se o ní s vámi chceme podělit.


Rudi Hartono z Indonézie

Rudi Hartono z Indonézie třídí jako Spider-Man

Exkurze v OZO Ostrava (neplést se ZOO!)

Překypovali jsme otázkami ohledně zpracování odpadů a recyklace a odpovědi jsme se rozhodli hledat na místě lokálně nejpovolanějším - v OZO Ostrava. Zkratka OZO v názvu společnosti znamená "odvoz a zpracování odpadů". Průvodkyně nám ukázala místní provozy a popsala chod společnosti. Zde naleznete výtah informací pro zvídavé a zapálené "třidiče", za které se také pokládáme:

  • Každý kraj má na zpracování odpadů vlastní postupy a technologie, takže to, co platí pro Ostravu a přidružené obce, nemusí a neplatí pro celou republiku. Proto nechť si každý zodpovědný producent odpadu pečlivě prozkoumá popisky na barevných kontejnerech, případně pátrá, jak se zpracovává odpad v jeho obci. Existují třídírny automatické, s lidskou silou, recyklují se různé materiály a pro co není v kraji využití, končí buď na skládce nebo ve spalovně. Následující informace se týkají třídění odpadu v lokalitách spadajících pod OZO Ostrava.
  • Směsný komunální odpad: Již neprochází žádným zpracováním. 100% putuje na skládku v Hrušově. Její kapacita se odhaduje na dalších deset let a až se naplní, bude technologicky zabezpečena a vhodně zalesněna. Nicméně než vhodíte odpadek do komunálu, zvažte, zda tam opravdu patří, přeci jen ho tím pošlete na cestu do věčných ložišť...
  • Plast: Žluté kontejnery jsou určeny na plast, nápojové kartony a kovové obaly. Jejich obsah putuje na dotřiďovací linku. Na ní se separují především PET láhve (i podle barev), pevné plastové nádoby, nápojové kartony, igelitové fólie a sáčky, plechovky a konzervy. Takto roztřízené se slisují a v balících putují k odběratelům, kterými jsou různé zpracovatelské - recyklační splolečnosti. Nevytříděný zbytek z linky je technologicky zbaven zbytků kovů a materiálu, jež by mohl obsahovat nebezpečné látky, a stává se součástí vymazlené palivové směsi pro cementárny. Zbytkový plast má totiž žádanou vysokou výhřevnost. Doma s ním ale netopte! Při nedokonalém spalování v domácnostech dochází k uvolňování mnoha škodlivin včetně karcinogenních látek.
  • Papír: Ostrava momentálně nevlastní dotřiďovací linku na papír. Obsahy modrých kontejnerů pro OZO zpracovává soukromá firma a výsledné produkty - balíky s roztříděným papírem, zde čekají, až o ně bude zájem. Ten se mění takřka z hodiny na hodinu. Během asi dvou měsíců se stalo, že za papír odběratelé platili "zlatem", zanedlouho si ho odvezli zadarmo a brzy muselo OZO za odvoz dokonce platit, aby se v papíru neutopilo. Když už se papírny své many milosrdně ujmou, vyrábějí z ní noviny, sešity, obaly na vajíčka, toaletní papír, pro nás nepostradatelné lepenkové krabice, vycpávkové materiály apod. Lisovaný sběrový papír je možné takto recyklovat asi pětkrát až sedmkrát.
  • Sklo: V Ostravě třídíme sklo do zeleného kontejneru a to jak "bílé" tak barevné. Inteligentní linky jsou si jej pomocí svých sci-fi optických paprsků schopny roztřídit podle barev. Sklo je z hlediska recyklace nesmrtelné. Škoda, že jej nelze používat jako obalový materiál. 😢
  • Zeleň: Neboli biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu - pokud disponujete jeho nadbytkem, můžete si objednat hnědý kontejner a obec vám jej bezplatně přistaví. Vyrábí z jeho obsahu kompost, jež následně prodává.
  • Nu a další odpad - ať už tuze objemný, stavební, nebezpečný nebo elektroodpad - patří na sběrný dvůr.
exkurze v OZO

Závěr

Třídění odpadu má cenu, ať už jste odkudkoli. Věděli jste, že náš obalový materiál můžete také upcyklovat, čili dát mu zcela nový a vyšší smysl? Naši stálí zákazníci se jistě těší ze svých módních doplňků z bublinkové fólie, toalet, kartonových domků pro děti a mazlíčky, larpových přileb a podobných výtvorů.

Děkujeme, že nás svým zodpovědným chováním podporujete v touze být co nejmenší zátěží pro naši planetu.kartonové helmy bublinkové šaty


SHOPROKU 2021 Finalista
SHOPROKU 2020 Vítěz
Vítěz ShopRoku v kategorii
Cena kvality 2018, 2019, 2020